Links

Friends

Boards [Hide]

Win by State [Hide]

Foreign [Hide]

/nor/ - Norway

Anon-IB has moved to Anon-IB.co - this is a read-only backup.


hot girl striptease sexy nude poledance desktop stripper

File: 1420837319903.png (33.85 KB, 390x480, Karmøy_komm.svg.png)

No. 5771 [Reply]

Noen som har noen bilder av Karmøy jenter ?

No.6043

BUMP


File: 1413993558354.jpg (57.63 KB, 960x638, 1496681_644180775659024_129416…)

No. 4082 [Reply]

Noen som har noe på Amalie "Proxyfox" eller "Captain" Ylva? norske League streamere
1 post omitted. Click reply to view.

No.4230

bump

No.4296

bump!

No.5233

BUMP

No.5851

Pls

No.6041

Ingenting i det hele tatt?


File: 1414965851991.jpg (91.28 KB, 720x960, 64755_10152760298365236_493388…)

No. 4362 [Reply]

noe på denne sexy jenta ?

No.4366

Maren er så sykt deilig

No.4409

Bump

No.5123

File: 1417874642548.jpg (141.48 KB, 640x640, 10358370_1496769643872447_6296…)

bump hun er jo rååå

No.6031

File: 1421523055650.jpg (102.58 KB, 640x640, 10914447_1535327246717514_4560…)

bump


File: 1417318689031.jpg (25.7 KB, 794x625, hadeland-reg-logo.jpg)

No. 4954 [Reply]

Har vi noe ifra Hadeland eller?
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

No.5552

File: 1420406567485.jpg (62.32 KB, 394x461, Hehe....jpg)


No.5772

hvem er dette og er det mer??

No.5783

Kult mer! :D

No.5859

mer ja!!

No.6015

bump! gjerne bilder uten slad


File: 1412630258588.jpg (32.54 KB, 530x530, 1395841_542792812471425_786976…)

No. 3451 [Reply]

Nokon som har noko a hu her?

Silje Mon***
Bergen
2 posts omitted. Click reply to view.

No.3505

^Ser itj sjånn ut! :(

No.3534

bump

No.3702

Bump? Bump!
Captcha: Silver mnpossi

No.5943

bump

No.6013

buuump


File: 1421414413773.jpg (80.95 KB, 640x960, Photo 19.11.14, 08.29.01.jpg)

No. 5999 [Reply]

Anon

File: 1421348757838.jpg (1.89 KB, 92x92, last ned.jpg)

No. 5984 [Reply]

Noen som har av Ingrid m fra Levanger?

File: 1421260493894.png (567.56 KB, 671x733, Skjermbilde 2015-01-14 kl. 19.…)

No. 5941 [Reply]

lokker damer til og tro de kan bli modeller for også se de på skype
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

No.5949

>>5941
Hva er så gærent med dette a? Alle gutter lokker det motsatte kjønn med noe, gjerne i form for imponering for å så ha sex med de eller danne ett forhold.

Hvorfor oppfører du deg som om det han gjør er galt? Du er vell faste ridegutten på stallen for jentene du når du oppdager at gutter faktisk putter penisene sine inn i vaginan på jentene.

Bra for han, sier nå jeg bare :-)

No.5952

shit altså! Enda godt denne seriøse debatten dukket opp så jeg fant ut hva min samboer og far til min datter egentlig does for a living. Flaks for han at jeg er så uhyre rund i kantene :D

No.5960

>>5952
bait eller ikke, du skal være ganske dum hvis du ikke visste det før nå.

No.5965

det var ironi..

No.5972

nice meme


File: 1421306582319.png (723.8 KB, 720x1280, Screenshot_2015-01-15-08-21-06…)

No. 5964 [Reply]

Kan folk kommentere med linker til norsk amatør porno? Elsker det

File: 1420905039912.jpeg (1.35 MB, 1936x2592, YXlyejB0.jpeg)

No. 5790 [Reply]

Noen som har mer av hu her ???
tror hu er 17-18 ish

No.5792

https://fetlife.com/users/4191322

hun er påfetlife og tror hun er på nakenprat

No.5906

File: 1421186399419.jpg (58.27 KB, 538x720, 00050c4c-75bf-a435-ad19-b22c7e…)

heter Helena og er fra Bergen

No.5940

la nå jenta få ha litt privatliv da jesus

No.5963

>>5940
ja enig, skjerp deg jesus!


Moderation

Delete Post [File]

Password

Reason

Pages

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.


DMCA: a-ib@safe-mail.net